Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pro koho jsou lázně a ozdravné pobyty

Lázně doporučuje buď ošetřující lékař (ambulantní specialista) nebo lékař při hospitalizaci v nemocnici. Samotný návrh na lázeňskou péči pak na předtištěném formuláři VZP podává praktický lékař pacienta. Komplexní a příspěvkové lázeňské léčení totiž musí schválit příslušný revizní lékař.

Typy lázeňské péče

 1. Nejčastější je komplexní lázeňská péče, která představuje zhruba 80 % z celkového počtu pacientů. Komplexní lázeňská péče se poskytuje například po úrazech, po operacích, srdečních infarktech, při onemocnění diabetem a při některých chronických chorobách.

  VZP hradí:
  • standardní léčení
  • ubytování ve dvoulůžkových pokojích (na jednolůžkový si musí pacient připlácet)
  • stravování
  Pacient platí pouze dopravu, pokud nemá zdravotně předepsanou sanitku či náhradu. Podobně je tomu i s průvodcem. Je-li průvodce pro pobyt indikován a schválen revizním lékařem, uhradí za něj VZP veškeré náklady, a to i v případě, že je pojištěncem jiné zdravotní pojišťovny.
 2. U příspěvkové lázeňské péče hradí VZP pouze standardní léčení, ostatní výdaje si platí pacient sám. Takové lázně se většinou poskytují u chronických onemocnění, kde se předpokládá opakování lázeňské léčby. Finanční náročnost pro pacienta závisí na délce pobytu, indikačním zaměření lázní, kvalitě ubytování a také na ročním období. Pacient příspěvkové lázeňské péče se může stravovat a být ubytován jak v lázeňském zařízení, tak i mimo ně. Musí však absolvovat 21 nebo 28 dní lázeňského léčení podle druhu onemocnění.
 3. Posledním typem je lázeňská péče, kterou zdravotní pojištění nehradí. Jde o samoplátce, kteří si pobyt v lázních hradí sami, a takový pobyt neschvaluje revizní lékař.

Víte, kde se co léčí?

VZP zajišťuje ozdravenské pobyty ve 13 smluvních dětských ozdravovnách po celé České republice pro děti od 3 do 15 let, které:

 • jsou zdravotně oslabené vlivem nepříznivého životního prostředí
 • mají zdravotní problémy spojené s nesprávným životním stylem
 • jsou v rekonvalescenci a stav nevyžaduje léčbu v lázeňské nebo odborné léčebně.

Proto, je-li Vaše dítě často nemocné, navštivte ošetřujícího lékaře, protože ozdravenský pobyt navrhuje praktický lékař pro děti a dorost na základě zdravotního stavu dítěte. Dalším krokem je žádost rodiče, která je společně s výsledkem lékařského vyšetření a stanoviska navrhujícího lékaře odeslána na příslušnou okresní pojišťovnu VZP (podle adresy bydliště rodiče). VZP ji ověří a odešle do dětské ozdravovny, která pak zajistí předvolání dítěte na vhodný termín pobytu.

Léčebné pobyty pro děti u moře (Mořský koník)

Tyto "lázně" jsou určeny dětem ve věku od 7 do 16 let trpícím bronchiálním astmatem, chronickými obstruktivními bronchitidami, dermorespiračním syndromem a psoriázou. V případě volných míst se mohou zúčastnit také děti s alergickou rýmou způsobenou pylem a chronickým zánětem vedlejších nosních dutin. Jedná se o tři týdny léčebného pobytu v Chorvatsku nebo Řecku. Děti jsou na místo pobytu dopravovány letecky a jsou provázeny zkušenými výchovnými pracovníky. Zajištěna je nejen léčba a doprava, ale také strava a cestovní pojištění. Další informace na www.vzp.cz.

Kde a co se léčí

 • Bechyně - pohybové ústrojí
 • Bílina - nemoci nervové, pohybový aparát
 • Bludov - metabolické poruchy, dýchací a močové ústrojí
 • Dubí u Teplic - nemoci nervové, pohybový aparát
 • Františkovy Lázně - nemoci oběhového ústrojí, ženské nemoci, pohybové ústrojí, některá onkologická onemocnění
 • Hodonín - pohybové ústrojí
 • Jáchymov - pohybový aparát, periferní nervstvo
 • Janské Lázně - dýchací ústrojí, nervová onemocnění, pohybový aparát
 • Jeseník - nemoci dýchací, duševní poruchy, kožní nemoci
 • Karlova Studánka - onkologická onemocnění, dýchací ústrojí
 • Karlovy Vary - onemocnění žaludku a dvanáctníku, nadváha, nemoci pohybového ústrojí (degenerativní nemoci páteře a velkých nosných kloubů), poruchy výměny látkové, dna, poruchy tukového metabolismu, jaterní onemocnění, onemocnění slinivky břišní, žlučníku a žlučových cest, střevní onemocnění, stavy po onkologických operacích bez jakékoli recidivy
 • Karviná - nervové nemoci, kožní, pohybový aparát
 • Konstantinovy Lázně - nemoci oběhového ústrojí
 • Lázně Bělohrad - pohybový aparát, kožní nemoci
 • Lázně Bohdaneč - pohybový aparát
 • Lázně Kynžvart - dýchací ústrojí, kožní nemoci
 • Lázně Libverda - oběhové ústrojí, pohybový aparát
 • Lázně Toušeň - pohybový aparát
 • Lipová-lázně - neinfekční kožní nemoci, nemoci látkové výměny
 • Luhačovice - onemocnění dýchacího ústrojí, trávicího ústrojí, poruch výměny látkové, poruchy pohybového aparátu
 • Mariánské Lázně - onkologická onemocnění, dýchací a močové ústrojí
 • Mšené lázně - pohybový aparát
 • Osečná - Kundratice - pohybový aparát
 • Ostrožská Nová Ves - pohybový aparát
 • Poděbrady - oběhové ústrojí, poruchy metabolismu
 • Slatinice - pohybové ústrojí
 • Teplice nad Bečvou - oběhové ústrojí, kožní nemoci
 • Třeboň - pohybový aparát
 • Vráž u Písku - nervové onemocnění, pohybový aparát
 • Velké Losiny - nervová onemocnění, dýchací ústrojí
 • Velichovky - pohybový aparát
 • Železnice - pohybové ústrojí
 • Využíváte zdarma nabízenou preventivní péči?

  Z prostředků veřejného zdravotního pojištění jsou hrazeny preventivní prohlídky u praktického lékaře, stomatologa či gynekologa. Víte, na co všechno máte nárok?

  U praktického lékaře pro děti a dorost

  Vaše dítě má nárok na tyto prohlídky: celkem devětkrát v 1. roce života, v 18 měsících, ve 3 letech a dále vždy jednou za 2 roky.

  Součástí prevence je i povinné očkování proti:

  • tuberkulóze
  • záškrtu, tetanu a dávivému kašli
  • dětské obrně
  • spalničkám, příušnicím a zarděnkám
  • tetanu, přeočkování se provádí každých 10 let

  Očkovací kalendář najdete zde.

  VZP rovněž podporuje preventivní očkování dětí proti klíšťové encefalitidě. Za splnění určitých podmínek můžete dostat příspěvek na očkování. Více informací zde.

  U praktického lékaře pro dospělé

  Od 18 let máte nárok na preventivní prohlídku jedenkrát za dva roky.

  Jak má vypadat preventivní prohlídka?

  • Anamnéza
   Lékař cílenými dotazy na prodělané nemoci, onemocnění v rodině, pracovní zatížení či špatné návyky zjišťuje vrozená zdravotní rizika, rizika z onemocnění, zaměstnání i z prostředí, ve kterém pacient žije.
  • Kontrola očkování proti tetanu.
  • Vlastní vyšetření
   Lékař prohlédne kůži a sliznice (např. spojivky), dívá se na jazyk, do hrdla, pohmatem vyšetří štítnou žlázu a hlavní skupiny uzlin. Poklepem a poslechem vyšetřuje srdce a plíce, spočítá tep a změří krevní tlak, prohmatá břicho, zjišťuje bolestivost v oblasti ledvin, stav žil a tepen na dolních končetinách.
  • Další vyšetření
   Lékař vás zváží nebo i změří, orientačně vyšetří sluch a zrak, provede vyšetření moči, konečníku, varlat a prsů.
  • Od 40 let se provádí vyšetření EKG (v čtyřletých intervalech).
  • Od 45 let se provádí i kontrola hladiny cukru v krvi.
  • Od 50 let se provádí vyšetření na skryté krvácení do stolice.
  • V 18, 40, 50 a 60 letech lékař zajistí vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi.

  U stomatologa

  Dospělí mají nárok na preventivní prohlídku jednou ročně s tím, že prevence je prováděna i u ošetření a vyšetření registrovaného pacienta jednou za 1/2 roku.

  Prevence obsahuje:

  • vyšetření stavu chrupu, parodontu, sliznice a měkkých tkání ústní dutiny
  • onkologii - pátrání po přednádorových změnách či ponádorových projevech chrupu
  • instruktáž o správné hygieně

  Děti by na první preventivní prohlídku zubů měla matka přivést mezi 6 - 12 měsícem života a dvakrát za rok.

  Prohlídka obsahuje:

  • založení dokumentace
  • anamnézu se zaměřením na vývoj a věk 3, 6, 12, 15 let
  • vyšetření chrupu, parodontu, postavení zubů a čelisti
  • onkologická prevence
  • poučení o hygieně

  Nastávající maminky mají nárok na preventivní prohlídku dvakrát v průběhu těhotenství.

  U gynekologa

  Na preventivní prohlídku má nárok každá dívka při ukončení povinné školní docházky a od 15 let pak jednou ročně.

  Součástí preventivního vyšetření je zjištění osobních i rodinných údajů a vlastní vyšetření s přihlédnutím k věku a zdravotnímu stavu. Vyšetření se provádí pohledem, pomocí zrcadel a pohmatem. Podle potřeby se odebírá materiál na mikrobiologické nebo cytologické vyšetření.

  Další hrazená preventivní péče

  • vyšetření a prohlídky prováděné v rámci opatření proti infekčním onemocněním (nezahrnuje prohlídky pro vydání zdravotního průkazu)
  • očkování stanovená zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a vyhláškou MZ ČR č. 439/2000 Sb. o očkování proti infekčním nemocem, prováděná pracovišti léčebné péče
  • očkování proti vzteklině a tetanu při poraněních a nehojících se ranách
  • očkování proti tuberkulóze a testování s použitím tuberkulinového testu
  • odběry materiálů (v zařízeních léčebné péče) na mikrobiologické, imunologické a parazitologické vyšetření a jejich provedení laboratořemi pro klinické účely a v souvislosti s výskytem nákaz
  • diagnostika HIV, anti HCV a HBsAG u dárců krve, tkání, orgánů a gamet a diagnostika HIV (v zařízeních léčebně preventivné péče) pro potřeby stanovení postupů (nezahrnuje anonymní vyšetření a vyšetření při soukromých a pracovních cestách do zahraničí)

  Prevence rakoviny tlustého střeva

  Na toto vyšetření mají nárok všichni pojištěnci starší 50 let bez rozdílu pohlaví. Vyšetření se uskutečňuje ve dvouletých intervalech a lze o něj zažádat u ošetřujícího praktického lékaře v rámci preventivních prohlídek.

  Prevence rakoviny prsu

  U žen starších 40 let výrazně stoupá riziko vzniku rakoviny prsů. Mamografické vyšetření je podle lékařů nejúčinnější a nejefektivnější metodou zjištění rakoviny v raném stádiu. Od července 2002 bude ženám starším 45 let hrazeno toto vyšetření jednou za dva roky z veřejného zdravotního pojištění. Ženy budou i nadále potřebovat k vyšetření průvodní list gynekologa nebo praktického lékaře. A především - nikdo je nebude na prohlídky zvát, na prevenci musí myslet samy.

  Očkovací kalendář

  Věk Očkování
  4. den až 6. týden TBC, opakuje se u dětí, u kterých nedošlo k vytvoření protilátek ve 2 a 11 letech
  9. až 12. týden Záškrt, tetanus, dávivý kašel (Alditepera) a invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae typu B
  (1. dávka základního očkování) a virová hepatitida typu B
  (1. dávka základního očkování)
  10. týden až 18. měsíc Dětská přenosná obrna (Poliovakcina), dvakrát za sebou v odstupu osmi týdnů, v celostátně stanovených termínech v březnu a květnu
  13. až 16. týden Záškrt, tetanus, dávivý kašel a invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae typu B (2. dávka základního očkování) a virová hepatitida typu B (2. dávka základního očkování), jedná se zde o přeočkování
  17. až 20. týden Záškrt, tetanus, dávivý kašel a invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae typu B (3. dávka základního očkování), jedná se zde o přeočkování
  33. až 36. týden Virová hepatitida typu B (3. dávka) - přeočkování
  14,5 měsíce až 30.měsíc Dětská přenosná obrna (Poliovakcina), očkování dvakrát za sebou v odstupu osmi týdnů, v celostátně stanovených termínech v březnu a květnu
  15. měsíc Spalničky, příušnice a zarděnky (Trivivac), 1. očkování, přeočkování za 6 až 10 měsíců
  18. až 20. měsíc Záškrt, tetanus, dávivý kašel a invazivní onemocnění způsobené Haemophilem influenzae typu B (4. dávka základního očkování), jedná se zde o přeočkování
  21. až 25. měsíc Spalničky, příušnice, zarděnky (2. očkování v odstupu 6 až 10 měsíců po 1. očkování) - přeočkování
  2. rok TBC u tuberkulin negativních - tuberkulinová zkouška se provede jen u dětí, které nemají prokazatelnou jizvu po očkování provedeném v novorozeneckém období
  5. rok Záškrt, tetanus a dávivý kašel - přeočkování
  11. rok TBC u tuberkulin negativních dětí
  12. rok Virová hepatitida typu B (pouze u dětí, které nebyly očkovány v prvních měsících života) - 3 očkovací dávky budou podávána v časovém rozmezí 0, 1 a 6 měsíců
  13. rok Dětská přenosná obrna (Poliovakcina) - přeočkování
  14. rok Tetanus (Alteana) - přeočkování se provádí každých 10 let


 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář